Küldetésünk:


Segítséget nyújtani a testi- és lelki egészség eléréséhez. A betegségek megelőzése és a gyógyulás elősegítése érdekében orvosok és egészségügyi dolgozók ismereteinek bővítése olyan alternatív kezelési módokkal, mely természetes hatóanyagokra épülnek, ugyanakkor elegendő bizonyíték áll rendelkezésre ezek biztonságos és hatékony alkalmazásával kapcsolatban.

Hiszünk abban, hogy termékeinkkel sikerül feloldani azt a - talán mesterségesen kialakított - ellentétet, mely a tudományos bizonyítékon alapuló nyugati orvoslás és az empirikus alapon nyugvó természetes gyógymódokkal kezelők között húzódik, hiszen e két rendszer bármelyikében gondolkodó gyógyítók készítményeinkben megtalálhatják a számukra meggyőző gyógyítási elveket.

Értékeink és vezérelveink:

Minőség

A minőség számunkra sokkal többet jelent, mint az étrend-kiegészítőkre vonatkozó előírásoknak való megfelelést. A legmagasabb szintű minőségre való törekedés egyrészt saját belső igényünk, másrészt a fogyasztó igényeinek való megfelelni vágyás szükséges feltételének tartjuk. Termékeink külső megjelenítése és belső tartalma, illetve szolgáltatásaink minősége valójában nem más, mint saját tudásuk és értékeink tárgyiasult formában történő megnyilvánulása, legfőképpen azért, hogy partnereink és vevőink követelményeinek megfeleljünk, és megelégedetté tegyük őket.

Innováció

Hiszünk a megújulásban, vagyis az "in-novatio"-ban. Tudjuk, hogy az emberi szervezet csodálatos összhangjának, egészségének fenntartása akkor lehetséges ha megadjuk a szervezet számára mindazt ami a tökéletes működéséhez kell, és hogy ezek az anyagok a természetben már léteznek, megtalálhatók. Célunk, hogy a természet kincseit új formában, új összetételben, juttassuk el azoknak, akiknek szükségük van rá. Számunkra az innováció az újdonságok bevezetését, a dolgok újraértelmezését, és állandó szakmai fejlődést jelent.

Prevenció

Mindenki tisztában van azzal, hogy a testi és lelki egészség helyreállítása sokkal nehezebb, költségesebb, kimerítőbb mint fenntartani az egyensúlyi állapotot. Ez a teher nem csak az egyénre és közvetlen környezetére, hanem az egész társadalomra komoly kihatással van. Meggyőződésünk, hogy nem elég csupán mindezzel tisztában lenni, hanem tudatosan, aktívan és rendszeresen mindenkinek tenni is kell azért, hogy egészséges maradjon, hogy összhangban lehessen saját magával és környezetével, vagy megelőzze az egészségi állapotának további romlását. Hiszünk abban, hogy segítenünk kell másoknak is ennek felismerésében, és aktív részvételében.

Szinergizmus

A szinergizmus egymás támogatását és erősítésését jelenti. Ezt tekintjük egyik alapfilozófiánknak, mely áthatja minden tevékenységünket. Ezért is választottuk cégünk nevének megalkotásakor ezt a kifejezést. Termékeink kifejlesztésekor is ezt az elvet tartjuk szem előtt, és ezért alkalmazunk olyan természetes, különböző hatásmechanizmusú hatóanyagokat, melyeknél sikerül kihasználni azok egymást erősítő hatását. Egymás támogatása jellemzi cégünk munkatársaival való kapcsolatát is, és célunk különböző gyógyító munkát végző szakemberekkel a gyümölcsöző szakmai és partneri együttműködés kialakítása.

Evidence Based Nature

Hiszünk a természet tökéletes összhangjában. Hiszünk abban, hogy az ember csak akkor lehet szellemileg, lelkileg és testileg is egészséges, ha összhangba tud kerülni a természettel. Elfogadjuk azokat a megfigyeléseket, melyek a hagyományokra épülve a természetben előforduló anyagok alkalmazásával képesek helyreállítani a megbomlott egészséges egyensúlyt, azonban szükségesnek tartjuk, hogy az általunk alkalmazott, természetes hatóanyagok hátterében a modern tudomány által igazolt, megcáfolhatatlan tények álljanak, így biztosítva felelősségteljesen készítményeink hatásosságát. Ezért választottuk cégünk üzenetének az Evidence Based Nature-t, vagyis a Tényeken Alapuló Természet kifejezést.

Etikus magatartás

Az etikus magatartásnak vannak jogilag jól definiált, fogalmai, melyek az emberi cselekedetekre vonatkoznak, és betartása mindenki számára kötelező érvényű. Ugyanakkor az etikus magatartásnak létezik egy mélyebb, belső értelme is, melyet a helyes cselekvés, a mások érdekeinek a figyelembevétele is vezérel, és a békés, kulturált egymásmellett élés és az előremutató együttműködés alapját képezi. Mi az etikus viselkedés írott és íratlan normáit is próbáljuk betartani, és tanulmányainkból adódóan a hippokratészi eskü szövegében megfogalmazott “Nil nocere” (nem ártani) elvnek megfelelően élünk és cselekszünk.

Mások tisztelete

Úgy gondoljuk, hogy mások tisztelete a természet-, a saját magunk- és az általunk végzett munka tiszteletéből fakad. Nyíltan valljuk, és ki merünk állni az általunk helyesnek tartott értékek mellett, miközben tiszteletben tartjuk mások véleményét, sőt nyitottak vagyunk rá. Hiszünk abban, hogy mások értékeinek tiszteletben tartása, elfogadása hozzásegít bennünket ahhoz, hogy még értékesebbé váljunk, munkánkat még magasabb színvonalon tudjuk végezni, és ezáltal még többet tudjunk segíteni mindazoknak akiknek szügsége van ránk. Bízunk abban, hogy ezáltal mások tiszteletét is sikerül kiérdemelnünk.